Blessurepreventie

Er wordt altijd gezegd dat sporten gezond is, dit klopt zonder twijfel naar mijn mening. Echter mag men niet vergeten om dit op een verstandige manier te doen zodat blessures kunnen vermeden worden. Als fanatiek sporter zijnde, kan ik verzekeren dat blessurepreventie een belangrijk onderdeel is van het sporten. Vroegere letsels en klachten zullen tijdens het eerste contactmoment in kaart gebracht worden inclusief persoonsgebonden zwakke plekken.   Te vaak blijft men namelijk trainen met een lichte blessure waardoor belasting niet meer evenredig is met de belastbaarheid van de betrokken weefsels. Deze worden door middel van een individueel oefenprogramma terug op elkaar afgestemd zodat blessures niet opnieuw terugkomen of nieuwe worden ontwikkeld. Het lichaam vormt zich geleidelijk aan naargelang de belasting, het is vanzelfsprekend dat een correcte graduele opbouw plaatsvindt en men niet te snel en intensief de zwakke plakken zal belasten. De praktijk voorziet eveneens de mogelijk tot sporttaping, dewelke zowel een ontspannend als versterkend effect kunnen bezitten.